Voorwaarden

Waarborgsom:

Voor elk gehuurd object vragen we geen borg, maar na afloop van de huurperiode dient u het gehuurde object compleet, droog en netjes terug te brengen.

Afhalen:

U komt het gehuurde zelf bij ons afhalen en weer terug brengen. Bij het afhalen is legitimatie verplicht en er zal door ons een kopie daarvan worden gemaakt.

Schoonmaken:

Bij inlevering dient het gehuurd object schoon ingeleverd te worden. Tenzij anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid:

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde object van welke aard dan ook, ontstaan tussen het moment van afhalen en terugbrengen. Beschadigde huurobjecten zullen ter reparatie aangeboden of geheel vervangen worden. De kosten hiervoor zullen in rekening gebracht worden bij de huurder. Voor schade of letsel die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van de gehuurde gelegenheidsobject veroorzaakt, is Partyverhuur IJsselmuiden niet aansprakelijk. De huurder vrijwaart Partyverhuur IJsselmuiden ter zake voor alle aanspraken van derden.

Betaling:

De overeengekomen huursom geschiedt contant afhalen aan Partyverhuur IJsselmuiden te voldoen. Alle prijzen zijn inclusief btw. Wij accepteren alleen contant betaling, u kunt bij ons niet pinnen.